#KilusangMayoUno

Para saan at para kanino ang #KilusangMayoUno? Labing-isang salaysay ng pagsubok, adhikain, at mga pangarap galing mismo sa iba’t ibang uring manggagawang Pilipino.